TWA Terminal

TWA Terminal

Rockefeller University River Campus

Rockefeller University River Campus

NYPL – Stavros Niarchos Foundation Library

NYPL – Stavros Niarchos Foundation Library

Rose Reading Room

Rose Reading Room

One Vanderbilt

One Vanderbilt

NYPL Treasures

NYPL Treasures

30 Warren

30 Warren

Distrito T-Mobile

Distrito T-Mobile

Waterside District – Norfolk, VA

Waterside District – Norfolk, VA

American Copper Buildings

American Copper Buildings

Jay Estate – Rye, NY

Jay Estate – Rye, NY

The Hall At Live! Casino

The Hall At Live! Casino

Altus Suites – One Vanderbilt

Altus Suites – One Vanderbilt

Chrysler steeplejacks

Chrysler steeplejacks

Spring Street Salt Shed

Spring Street Salt Shed